Câu hỏi và Yêu cầu

Vui lòng điền mẫu dưới đây với những câu hỏi chung. 

Các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và hợp tác, vui lòng nhấn vào đây để gửi thư tới phòng phát triển thị trường. 

Các câu hỏi và yêu cầu liên quan tới báo chí, liên hệ phòng truyền thông tại comms@far-green.com. 

Thăm quan Fargreen

Fargreen chào mừng các bạn đến thăm văn phòng trụ sở, trung tâm sản xuất, hệ thống trang trại và gặp gỡ đội của chúng tôi để hiểu thêm về lý do và cách thức Fargreen hoạt động

Vui lòng gửi yêu cầu tham quan tới phòng truyền thông và chúng tôi sẽ thu xếp đón tiếp các bạn.

Nếu bạn là người tiêu dùng các  sản phẩm của Fargreen, chúng tôi có một tour tham quan đặc biệt dành riêng cho bạn. Vui lòng nêu rõ trong yêu cầu.

Fargreen rất mong muốn đón tiếp các bạn!

 

Name *
Name