Bạn muốn tham gia vào đội Fargreen ? Hãy gửi email đến applyfargreen@gmail.com

Bạn muốn tham gia vào đội Fargreen ? Hãy gửi email đến applyfargreen@gmail.com

Fargreener đang tuyển cho những vị trí dưới đây: 

  1. Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
  2. Trợ Lý Nghiên Cứu Sản Xuất
  3. Trợ Lý Marketing/Phát Triển Thị Trường 

Vui lòng nhấn vào từng vị trí để tìm hiểu thêm về công việc và trách nhiệm.

Nếu bạn chia sẻ đam mê về những gì Fargreen đang làm hãy nhanh tay gửi thư và CV tới applyfargreen@gmail.com để tham gia ứng tuyển. 

Chúng tôi rất mong được đọc thư nguyện vọng của các bạn!