English Vietnamese Japanese
Cart 0
 

Thành viên Fargreen

Làm việc cùng nhau có thể khiến chúng ta thành một nhóm, nhưng làm việc cùng nhau với sự tôn trọng, quan tâm, và yêu thương sẽ khiến chúng ta thành một đội không thể tách rời.

Mời bấm vào đây để xem thêm ảnh.

 
 

Sản phẩm Fargreen

Mời bấm vào đây để xem thêm ảnh!

 

Hoạt động sản xuất

Mời bấm vào đây để xem thêm ảnh!

 
 

Sự kiện

Cùng Fargreen tham gia vào hành trình đi xa trong màu xanh bền vững!

Mời bấm vào các link dưới đây để xem thêm ảnh:

1. Tham quan nông trại

2. Hội thảo chia sẻ kiến thức hội nông dân Fargreen (27/11/2017)

 

Ảnh vui

Vui cùng Fargreen! ^^