Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

0.00

Fargreen hợp tác với Bộ môn Nấm, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. Đây là nơi cung cấp giống, tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu quy trình trồng nấm cho Fargreen tại Việt Nam.

Add To Cart