Sofitel Legend Metropole Hanoi

Sofitel Legend Metropole Hanoi

0.00

Sofitel Legend Metropole Hà Nội được mở cửa lần đầu vào những năm đầu của thế kỷ XX bởi hai nhà đầu tư độc lập người Pháp. Trải qua thử thách của thời gian, khách sạn luôn được coi là một biểu tượng mang tính lịch sử của Hà Nội. Kể từ năm 1901, Khách sạn Metropole Hà Nội đã vinh dự đón tiếp nhiều nhà soạn kịch, các diễn viên nổi tiếng, các đại sứ và nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

Sofitel là một thương hiệu nằm trong chuỗi khách sạn Accor. Accor Hotels Group với Chương trình phát triển bền vững Planet 21 đã cam kết và đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực xã hội, môi trường và đóng góp cộng đồng. Một trong các vấn đề trọng điểm được chú ý đó là thực phẩm sạch và bền vững.

Những giá trị cốt lõi tương đồng đã mang đến sự hợp tác giữa Sofitel Legend Metropole Hanoi và Fargreen.

Add To Cart