Liên hệ với chúng tôi

 

Bạn có thắc mắc cần giải đáp? Bạn có yêu cầu cần liên hệ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Với các câu hỏi chung, vui lòng điền mẫu ở bên hoặc gửi thư đến các địa chỉ dưới đây.

 

Các câu hỏi và yêu cầu liên quan tới báo chí, liên hệ
Phòng Truyền thông
comms@far-green.com

Các yêu cầu liên quan tới sản phẩm và hợp tác, liên hệ
Phòng Chăm sóc Khách hàng
sales@far-green.com

 

 
Họ và tên *
Họ và tên