CHÚNG TÔI LÀ MỘT TẬP THỂ NHIỆT HUYẾT ĐẾN TỪ NHIỀU NƠI, CÙNG NHAU ĐI XA TRONG MÀU XANH BỀN VỮNG

 
 

Đội ngũ

Bấm vào những tên có màu xanh để tìm hiểu thêm về đội ngũ Fargreen

 

CEO & Sáng lập viên
Trần Thị Khánh Trang

Quản lý Tài chính
Chu Minh Phương

Trợ lý Kế toán Văn phòng
Trương Thị Mai

 

 

Giám đốc Sản xuất
Lưu Thị Đượm

Quản lý Mạng lưới Hộ dân
Lưu Thị Sim

Trợ lý Sản xuất
Đào Thị Cúc

Trợ lý Quản lý Mạng lưới Hộ dân
Đào Thị Mỵ

Trợ lý Phát triển Thương hiệu và Truyền Thông
Trần Thanh Mai

 

 

 

Tình nguyện viên

Leon Hiemstra
Cố vấn Kỹ thuật

Lưu Hữu Chuẩn
Hỗ trợ kỹ thuật

Rui Soga
Chuyên gia & Cố vấn Sales/Marketing

 

Trần Đăng Hanh
Xây dựng & Thiết kế nông trại

Yuki Nakata
Cố vấn Phát triển Hệ thống

Đặng Thị Hòa
Phát triển Sản phẩm     

Edward Paterson
Nhà khoa học Nông nghiệp

 

 
 
 
 
 
 
 

Ban Cố vấn

Ban Cố vấn hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành doanh nghiệp một cách bền vững và đảm bảo việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và sự nhất quán trong sản phẩm và thương hiệu.

 

Dr. Asad Aziz
Colorado State University

Leon Hiemstra
Hiemstra Electronics

Dr. John Anner
CEO, Dream Corps

Bart Burstein
Pace Able Foundation

William Crosby
Fungi Ally

Katherine Gregory
Co-Founder, Cannajane

Jennifer Wolfe
Jennifer Wolfe Design

T.S Ngô Xuân Nghiễn
Chuyên gia nấm ăn, nấm dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Bích Thùy
Chuyên gia nấm ăn, nấm dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam