Hà Nội

 

SOFITEL LEGEND METROPOLE Hà Nội

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

ĐT: 024.3826.6919

http://www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com/

Facebook

 

 

PéPé la Poule

Địa chỉ: 22 Quảng Khánh, Tây Hồ

ĐT: 024.62.912.641

www.pepelapoule.com

Facebook