Omprakash

Omprakash

0.00

Omprakash là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với niềm tin rằng những thay đổi tích cực trong xã hội được bắt đầu từ những mối quan hệ đơn giản giữa con người với nhau. Họ đã xây dựng lên mạng lưới về giáo dục và cùng có lợi giữa các tổ chức tác động xã hội cơ sở (các Đối tác) với các tình nguyện viên, nhà tài trợ, và các lớp học trên khắp thế giới, những người có thể học hỏi từ họ cũng như hỗ trợ cho các tổ chức đó.

Fargreen tự hào là một thành viên trong mạng lưới của Omprakash.

Ghé thăm website của Omprakash tại: https://www.omprakash.org/

Add To Cart